ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne są rynkiem bardzo łakomym dla przedsiebiorców i to czy będą oni uszestniczyć w zyskach możliwych do wypracowania jest w dużej mierze uzależnione od profesjonalnego i prawidłowego przygotowania stosownej dokumentacji przetargowej. Skomplikowane procedury prawne i formalne oraz nieodpowiednie przygotowanie czy to procesu złożenie zamówienia, czy też oferty w odpowiedzi na zamówienie mogą skomplikować niepotrzenie przeprowadzenie danej inwestycji, lub wyeliminować potencjalnego wykonawcę z realizacji tejże inwestytcji.

 

Trudnośći wynikające z prawidłowego zastosowania przepisów prawa określających zasady składania zamówień publicznych, mogą przełożyć się na efektywność całej inwestycji oraz promować nie te firmy, których oferta jest najkorzystniejsza ale te, które w sposób najlepszy przygotowały się do stosowania wynikających z ustawy procedur.

 

Spółka KRONN świadczy na rzecz swoich klientów profesjonalną, kompleksową obsługę prawną zarówno w celu udzielenia zamówienia publicznego reprezentując zarówno zamawiających jak i wykonawców.

 

Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów oraz legalność podejmowania działań i decyzji związanych z prowadzeniem procedur przetargowych.