Przelew Wierzytelności

 < wróć do listy

 

Przelew Wierzytelności jest umową w myśl, której wierzyciel może przenieść na osobę trzecią przysługującą mu wierzytelność. Przedmiotem przelewu jest w tym przypadku prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi, rozumiane jako możliwość żądania od dłużnika spełnienia konkternego świadczenia.  Dla skutecznego przelewu istotne jest aby wierzytelność istaniała a cedent miał prawo nią rozporządzać, nie ma znaczenia czy roszczenie jest przedawnione czy nie, ani czy wynika ze stanu faktycznego dotkniętego wadą prawną. Należy jednak pamiętać, iż podniesienie stosownych zarzutów przez zobowiązanego może zmienić sytuacje prawna przelewanego roszczenia.