Osoba fizyczna nie posiadająca zdolności procesowej działa tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego.

 < wróć do listy

 

Art. 66 Kodeks Postępowania Cywilnego

Osoba fizyczna nie mająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego" 

Powyższy przepis dotyczy osób, które nie posiadają zdolności procesowej, a także tych które posiadają tzw. ograniczoną zdolność procesową, a występują w sprawach, w których nie mogą działać samodzielnie. Osoby których powyższy przepis dotyczy nie moga samodzielnie podejmować żadnych czynności procesowych, które podejmuje za nie ich przedstawiciel ustawowy.

Przedstawicielem ustawowym mogą być:

  • rodzice (art. 98 k.r.o.) lub jedno z nich (art 94 §1 i 2 k.r.o.),
  • opiekun (art. 94 § 4 k.r.o.),
  • kurator (art. 99 w zw. z art. 98 §2, art. 159 §1 i art. 157 k.r.o.),
  • kurator nasciturusa (art. 927. § 2. k.c. - definiuje nasciturusa: (...) dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe) (art. 182 k.r.o.),

Przedstawiciielem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest kurator (art 16 § 2 k.c.), a całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekun (art. 13 § 2 k.c.). Przedstawicielem osoby nieobecnej, a w związku z tym nie mogącej prowadzić swoich spraw, oraz nie posiadającej pełnomocnika jest kurator (art 184 § 1 k.r.o.)