Prawo cywilne - Postępowanie cywilne

Dochodzenie wierzytelności od spadkobiercy.

 

Wierzyciele rozpoczynając postępowanie egzekucyjne wielokrotnie spotykają się z sytuacją w śmierci dłużnika. Zdarzenie takie nie czyni jednak egzekucji niemozliwą. Zgodnie z ogólnymi zasadami porządku prawnego obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców, których krąg wyznaczają przepisy prawa cywilnego.

Śmierć dłużnika początkowa wprawdzie całkowicie ogranicza mozliwości prowadzenia egzekucji, jednak już w sytuacji gdy spadek zostanie objęty szanse na wyegzekwowanie nalezności znacznie rosną.

Również przyjęcie przez spadkobierców spadku wprost – bez ograniczenia za długi spadkowe poprawia sytuację wierzyciela.

Zgodnie z art. 779 § 1 kpc

› wiecej

Upadłość Biura Podróży - Ochrona Konsumenta

W związku z głośną ostatnio sprawą upadłości jednego z większych biur podróży w Polsce pragnę przybliżyć problematykę ochrony jaka zapewnia turystom, korzystającym z usług takiego biura „Ustawa o Usługach Turystycznych”. Specjalną procedurę ochrony turystów na wypadek niewypłacalności biura podróży uruchamia Marszałek Województwa właściwy dla siedziby biura podróży.

Zgodnie z art 5 wskazaniej wyżej ustawy Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany spełnić następujące warunki:

› wiecej

Przelew Wierzytelności

Przelew Wierzytelności jest umową, w myśl której wierzyciel może przenieść na osobę trzecią przysługującą mu wierzytelność. Przedmiotem przelewu jest w tym przypadku prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi, rozumiane jako możliwość żądania od dłużnika spełnienia konkternego świadczenia.  Dla skutecznego przelewu istotne jest aby wierzytelność istaniała, a cedent miał prawo nia rozporządzać, nie ma znaczenia czy roszczenie jest przedawnione czy nie, ani czy wynika ze stanu faktycznego dotkniętego wadą prawną. Należy jednak pamiętać, iż podniesienie stosownych zarzutów przez zobowiązanego może zmienić sytuacje prawna przelewanego roszczenia.

› wiecej

Osoba fizyczna nie posiadająca zdolności procesowej działa tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego.

Powyższy przepis dotyczy osób, które nie posiadają zdolności procesowej, a także tych które posiadają tzw. ograniczoną zdolność procesową, a występują w sprawach, w których nie mogą działać samodzielnie. Osoby, których powyższy przepis dotyczy nie moga samodzielnie podejmować żadnych czynności procesowych, które podejmuje za nie ich przedstawiciel ustawowy.

› wiecej