Sama faktura nie potwierdza faktu zapłaty za towar.

 < wróć do listy

Przedsiębiorcy niejednokrotnie prowadząc stałą wymianę gospodarczą z danym podmiotem zapominają zabezpieczać swoje interesy, i przez zbytnie zaufanie do kontrahenta, własną nieuwagę lub lenistwo mogą wpędzić się w niepotrzebne kłopoty.

Często jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji między podmiotami gospodarczymi jest tylko i wyłącznie faktura VAT, w której strony określając formę płatności ustaliły "zapłata gotówką". Współpraca wygląda najczęściej w prosty sposób. Przyjeżdżający przedstawiciel sprzedawcy zostawia fakturę i zabiera gotówkę.  O ile w przypadku gdy na fakturze jest adnotacja tylko i wyłącznie "zapłacono gotówka", lub "płatność gotówką" to sprawa wydaje się oczywista, natomiast jeśli obok formy płatności "zapłata gotówką" pojawia sie dodatkowa adnotacja wskazująca wydłużenie terminu zapłaty np. 7, 14 dni to sprawa nie jest już taka klarowna.

Nawet jeśli faktycznie płatności były realizowane przy odebraniu towaru i faktury to w przypadku gdy Sprzedający wystąpi z roszczeniem o zapłatę już raz rozliczonych faktur a w trakcie postępowania sądowego zaprzeczy jakoby płatność gotówkowa miała miejsce sprawa może zostać przegrana i pojawi się konieczność ponownej zapłaty za ten sam towar. Podkreślić należy, iż zgodnie z art 6 Kodeksu Cywilnego ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z przywołanego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne, tak więc sama faktura w żaden sposób nie udowania faktu dokonania zapłaty, co więcej nawet zeznania świadków mogą być niewystarczające, gdyż w postępowaniach gospodarczych główny nacisk kładziony jest na dowody wynikające z dokumentów a zeznania mogą służyć jedynie jako dowody pomocnicze.

Chroniąc swoje interesy przedsiębiorca nabywając jakiś towar winien dokonać aktów należytej staranności chroniąc swoje interesy, co wbrew pozorom jest bardzo proste. Najłatwiejszymi elementami ochrony własnych interesów jest sporządzenie stosownej umowy określającej warunki współpracy, a przy jej braku dokładne czytanie faktu oraz co jest najważniejsze: żądanie od osoby przyjmującej środki pokwitowania potwierdzającego przyjęcie gotówki.

Oczywiście istnieją także inne sposoby, których można spróbować broniąc sie przed koniecznością ponownego zapłacenia za ten sam towar, czyli wszczęcie postępowania karnego w oparciu o stosowne przepisy ale takie postępowania prowadzone przez właściwe organy nie gwarantują skutecznego wybronienia się z zaistniałej sytuacji.