Bezkosztowa windykacja.

 < wróć do listy

Ustawa z dnia 28 marca 2013 r. "o terminach zapłaty w transakcjach handlowych" dała wierzycielowi nowe możliwości dochodzenia naleznośći od swoich dłużników. Obecnie w oparciu o wskazaną ustawę wierzyciele są uprawnieni do obciążania kosztami windykacji, niezapłaconych w terminie należności swoich dłuzników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy z naszą firmą w zakresie obsługi prawno windykacyjnej ta forma współpracy jest dla Was wyborem optymalnym.

Przy tej formie współpracy nasze wynagrodzenie stanowi ustalony % od realnie odzyskanych dla wierzyciela środków, jednak nie jest on płacony przez naszych klientów, ale dochodzony od dłużnika. Dodatkowo koszty związane z dochodzeniem należności, takie jak wpis sądowy (przy kwotach gdy wartość wierzytelności nie przekracza 20 tyś. złotych), koszty zastępstwa procesowego, koszty ponoszone w egzekucji komorniczej są pokrywane przez nas i stanowią nasze ryzyko biznesowe.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY