Prawo gospodarcze

KATEGORIE ZGŁASZANIA WIERZYTELNOŚCI W UPADŁOŚCI

Przez kategorie wierzytelności należy rozumieć kolejność ustaloną w Ustawie z dnia 28.02.2003r – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r poz. 233 z późn. zm.), w jakiej zaspakajane są poszczególne wierzytelności (należności) z funduszów masy upadłości.

Kolejność w jakiej zostanie zaspokojona dana wierzytelność (należność), zależy co do zasady od kategorii, do której jest ona zaliczana, przy czym im wyższa kategoria, do której jest zaliczona dana wierzytelność (należność), tym większa szansa na jej zaspokojenie.

› wiecej

Bezkosztowa windykacja.

Ustawa z dnia 28 marca 2013 r. "o terminach zapłaty w transakcjach handlowych" dała wierzycielowi nowe możliwość dochodzenia naleznośći od swoich dłużników. Obecnie w oparcio o wskazaną ustawę Wierzyciele są uprawnieni do obciążania kosztami windykacji, niezapłaconych w terminie należności swoich dłuzników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy z naszą firmą w zakresie obsługi prawno windykacyjnej ta forma współpracu jest dla Was wyborem optymalnych.

› wiecej

Termin przedawnienia roszczenia o odsetki.

Problematyka terminu przedawnienia odsetek za opóźnienie w płatności ceny wynikającej z umowy sprzedaży była już niejednokrotnie tematem, do którego Sąd Najwyższy odnosił sie w swoich orzeczeniach. Wydaje się, iż ostatecznie problem wskazania terminu przedawnienia roszczenia o odsetki został rozstrzygnięty Uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie Sygnatura akt III CZP 42/0, w której Sąd  odpowiadając na zapytanie:

› wiecej

Sama faktura nie potwierdza faktu zapłaty za towar.

Przedsiębiorcy niejednokrotnie prowadząc stałą wymianę gospodarczą z danym podmiotem zapominają zabezpieczać swoje interesy, i przez zbytnie zaufanie do kontrahenta, własną nieuwgę lub lenistwo mogą wpędzić się w niepotrzebne kłopoty.

Często jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji między podmiotami gospodarczymi jest tylko i wyłącznie faktura VAT, w której strony określając formę płatności ustaliły "zapłata gotówką". Współpraca wygląda najczęściej w prosty sposób. Przyjeżdzający przedstawiciel sprzedawcy zostawia fakturę i zabiera gotówkę.  O ile w przypadku gdy na fakturze jest adnotacja tylko i wyłącznie "zapłacono gotówką", lub "płatność gotówką" to sprawa wydaje się oczywista, natomiast jeśli obok formy płatności "zapłata gotówką" pojawia sie dodatkowa adnotacja wskazująca wydłużenie terminu zapłaty np. 7, 14 dni to sprawa nie jest już taka klarowna.

› wiecej