AUDYTY SYSTEMÓW ZARZADZANIA NALEŻNOŚCIAMI

 < wróć do listy

Zależy nam na współpracy z Państwem, nie tylko w sytuacjach gdy macie problem zwiazany z trudnymi do wyegzekwowania należnościami lub co gorsza jesli takie problemy przekładają się na ryzyko utraty płynności - w konsekwencji bankructwa.

Zależy aby wspólnie Wami, łacząc nasze wspólne doświadczenia, zapobiegać sytuacjom kryzysowym w obszarze należności w Firmach.

Zalecamy co kilka lat dokonać audytu obowiązującego w Państwa Firmach systemów zarządzania należnościami. Chodzi o dokonanie swoistego "stres testu", w celu uzyskania odpowiedzi w jakim stopniu system jest szczelny i zapewnia bezpieczeństwo na wypadek pojawienia sie nierzetwlnego lub nieuczciwego konrahenta (lub pracownika)