DORADZTWO BIZNESOWE

KRONN KUPUJE FIRMY (TAKŻE FIRMY Z PROBLEMAMI)

KRONN KUPUJE FIRMY (TAKŻE FIRMY Z PROBLEMAMI)

› wiecej

RESTRUKTURYZACJA-WDRAŻANIE ZMIAN

› wiecej

OSZCZĘDNE ZARZĄDZANIE - LEAN MANUFAKTORING

› wiecej

AUDYTY SYSTEMÓW ZARZADZANIA NALEŻNOŚCIAMI

Zależy nam na współpracy z Państwem, nie tylko w sytuacjach gdy macie problem zwiazany z trudnymi do wyegzekwowania należnościami lub co gorsza jesli takie problemy przekładają się na ryzyko utraty płynności - w konsekwencji bankructwa.

Zależy aby wspólnie Wami, łacząc nasze wspólne doświadczenia, zapobiegać sytuacjom kryzysowym w obszarze należności w Firmach.

› wiecej