Prawo handlowe

Sudsydiarna odpowiedzialność wspólników.

Art. 31.
§ 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) ...

› wiecej

Zmiana wspólnika w spółce osobowej.

Podobnie jak w spółkach kapitałowych także w spółkach osobowych dopuszczalna jest zmiana wspólnika. O ile w spółkach kapitałowych odbywa sie to zwykle na skutek zbycia udziałów, o tyle zmiany udziałowców w spółkach osobowych zachodzą w innym trybie.

› wiecej

Odsetki za opóźnienie w płatności.

Za nieterminowe regulowanie zobowiazań pieniężnych należy się dodatkowa zapłata w postaci ustawowych odsetek. Odsetki to świadczenie pieniężne należne z tytułu nieterminowego regulowania należności. Jest to swego rodzaju wynagrodzenie dla wierzyciela za kredyt, jakiego udzielił dłużnikowi tolerując jego opóźnienie w płatności. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu( art.359 kodeksu cywilnego)

› wiecej