ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapraszamy do współpracy Zamawiających i Wykonawców.

 

Zamówienia publiczne są rynkiem bardzo łakomym dla przedsiebiorców i to czy będą oni uszestniczyć w zyskach możliwych do wypracowania jest w dużej mierze uzależnione od profesjonalnego i prawidłowego przygotowania stosownej dokumentacji przetargowej. Skomplikowane procedury prawne i formalne oraz nieodpowiedmnie przygotowanie czy to procesu złożenie zamówienie, czy też oferty w odpowiedzi na zamówienie mogą skomplikować niepotrzenie przeprowadzenie danej inwestycji lub wyelimonować potencjalnego wykonawcę z realizacj tejże inwestytcji.

 

Trudnośći wynikające z prawidłowego zastosowania przepisów prawa określających zasady składania zamówień publicznych, mogą przełożyć się na efektywność całej inwestycji oraz promować nie te firmy, których oferta jest najkorzystniejsza ale te, które w sposób najlepszy przygotowały się do stosowania wynikających z ustawy procedur.

 

Spółka KRONN świadczy na rzecz swoich klientów profesjonalną, kompleksową obsługę prawną zarówno w celu udzielenia zamówienia publicznego reprezentując zarówno zamawiających jak i wykonawców.

 

Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów oraz legalność podejmowania działań i decyzji związanych z prowadzeniem procedur przetargowych.

 

 

› wiecej