OBSŁUGA PRAWNA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

 

Najbardziej efektywną a ostatnio także jedną z popularniejszych form współpracy między Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą lub Spółkami a naszą firmą jest zawarcie umowy w zakresie KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ w ramach, której po przeanalizowaniu potrzeb Klienta, uwzględnieniu specyfiki jego branży, skali prowadzonej działalności, oraz stopnia naszego potencjalnego zaangażowania tworzymy specjalną zindywidualizowaną ofertę przeznaczoną tylko dla konkretnego Kontrahenta.

Nasi specjsliści oraz współpracownicy służą pomocą w zakresie:

  • Prawa cywilnego
  • Prawa handlowego
  • Prawa gospodarczego
  • Prawa zamówień publicznych
  • Prawa budowlanego
  • Prawa administracyjnego
  • Prawa ubezpieczeniowego (odszkodowania komunikacyjne)
  • a także w zindywidualizowanych problemach prawnych, organizacyjnych lub finansowych

 

Zasady współpracy oraz formy udzialania pomocy prawnej są opracowywane po konsultacjach z potencjalnym klientem a forma przekazywania dokumentacji i porad uzależniona od oczekiwań klienta oraz zaproponowanej technologii.

 

› wiecej