Prawo cywilne - Postępowanie cywilne

Dochodzenie wierzytelności od spadkobiercy.

 

Wierzyciele rozpoczynając postępowanie egzekucyjne wielokrotnie spotykają się z sytuacją w śmierci dłużnika. Zdarzenie takie nie czyni jednak egzekucji niemozliwą. Zgodnie z ogólnymi zasadami porządku prawnego obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców, których krąg wyznaczają przepisy prawa cywilnego.

Śmierć dłużnika początkowa wprawdzie całkowicie ogranicza mozliwości prowadzenia egzekucji, jednak już w sytuacji gdy spadek zostanie objęty szanse na wyegzekwowanie nalezności znacznie rosną.

Również przyjęcie przez spadkobierców spadku wprost – bez ograniczenia za długi spadkowe poprawia sytuację wierzyciela.

Zgodnie z art. 779 § 1 kpc

Przelew Wierzytelności

Przelew Wierzytelności jest umową, w myśl której wierzyciel może przenieść na osobę trzecią przysługującą mu wierzytelność. Przedmiotem przelewu jest w tym przypadku prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi, rozumiane jako możliwość żądania od dłużnika spełnienia konkternego świadczenia.  Dla skutecznego przelewu istotne jest aby wierzytelność istaniała, a cedent miał prawo nia rozporządzać, nie ma znaczenia czy roszczenie jest przedawnione czy nie, ani czy wynika ze stanu faktycznego dotkniętego wadą prawną. Należy jednak pamiętać, iż podniesienie stosownych zarzutów przez zobowiązanego może zmienić sytuacje prawna przelewanego roszczenia.

Osoba fizyczna nie posiadająca zdolności procesowej działa tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego.

Powyższy przepis dotyczy osób, które nie posiadają zdolności procesowej, a także tych które posiadają tzw. ograniczoną zdolność procesową, a występują w sprawach, w których nie mogą działać samodzielnie. Osoby, których powyższy przepis dotyczy nie moga samodzielnie podejmować żadnych czynności procesowych, które podejmuje za nie ich przedstawiciel ustawowy.

DORADZTWO BIZNESOWE

KRONN KUPUJE FIRMY (TAKŻE FIRMY Z PROBLEMAMI)

RESTRUKTURYZACJA-WDRAŻANIE ZMIAN

OSZCZĘDNE ZARZĄDZANIE - LEAN MANUFAKTORING

AUDYTY SYSTEMÓW ZARZADZANIA NALEŻNOŚCIAMI

Zależy nam na współpracy z Państwem, nie tylko w sytuacjach gdy macie problem zwiazany z trudnymi do wyegzekwowania należnościami lub co gorsza jesli takie problemy przekładają się na ryzyko utraty płynności - w konsekwencji bankructwa.

Zależy aby wspólnie Wami, łacząc nasze wspólne doświadczenia, zapobiegać sytuacjom kryzysowym w obszarze należności w Firmach.

Prawo handlowe

Zmiana wspólnika w spółce osobowej.

Podobnie jak w spółkach kapitałowych także w spółkach osobowych dopuszczalna jest zmiana wspólnika. O ile w spółkach kapitałowych odbywa sie to zwykle na skutek zbycia udziałów, o tyle zmiany udziałowców w spółkach osobowych zachodzą w innym trybie.

Odsetki za opóźnienie w płatności.

Za nieterminowe regulowanie zobowiazań pieniężnych należy się dodatkowa zapłata w postaci ustawowych odsetek. Odsetki to świadczenie pieniężne należne z tytułu nieterminowego regulowania należności. Jest to swego rodzaju wynagrodzenie dla wierzyciela za kredyt, jakiego udzielił dłużnikowi tolerując jego opóźnienie w płatności. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu( art.359 kodeksu cywilnego)

Prawo gospodarcze

Bezkosztowa windykacja.

Ustawa z dnia 28 marca 2013 r. "o terminach zapłaty w transakcjach handlowych" dała wierzycielowi nowe możliwość dochodzenia naleznośći od swoich dłużników. Obecnie w oparcio o wskazaną ustawę Wierzyciele są uprawnieni do obciążania kosztami windykacji, niezapłaconych w terminie należności swoich dłuzników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy z naszą firmą w zakresie obsługi prawno windykacyjnej ta forma współpracu jest dla Was wyborem optymalnych.

Sama faktura nie potwierdza faktu zapłaty za towar.

Przedsiębiorcy niejednokrotnie prowadząc stałą wymianę gospodarczą z danym podmiotem zapominają zabezpieczać swoje interesy, i przez zbytnie zaufanie do kontrahenta, własną nieuwgę lub lenistwo mogą wpędzić się w niepotrzebne kłopoty.

Często jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji między podmiotami gospodarczymi jest tylko i wyłącznie faktura VAT, w której strony określając formę płatności ustaliły "zapłata gotówką". Współpraca wygląda najczęściej w prosty sposób. Przyjeżdzający przedstawiciel sprzedawcy zostawia fakturę i zabiera gotówkę.  O ile w przypadku gdy na fakturze jest adnotacja tylko i wyłącznie "zapłacono gotówką", lub "płatność gotówką" to sprawa wydaje się oczywista, natomiast jeśli obok formy płatności "zapłata gotówką" pojawia sie dodatkowa adnotacja wskazująca wydłużenie terminu zapłaty np. 7, 14 dni to sprawa nie jest już taka klarowna.